Consumers are making wrong decisions in comparing Annual Expense Ratios when comparing mortgages online

There are big differences in the way mortgage lenders display the Annual Expense Ratio on their website. This causes difficulties for consumers in making a good comparison while they are comparing providers of mortgages online. The Annual Expense Ratio (AER) is actually meant to give more insight into the total costs of a mortgage. The…

Consumenten maken verkeerde keuzes door het vergelijken van JKP‘s bij het online oriënteren op een hypotheek

Er zijn grote verschillen in de wijze waarop hypotheekverstrekkers omgaan met het tonen en berekenen van het Jaarlijks Kostenpercentage (JKP) op hun website. Hierdoor kunnen consumenten onmogelijk een goede vergelijking maken als zij zich online oriënteren op aanbieders van hypotheken. Dit terwijl het JKP juist bedoeld is om vergelijkbaarheid te stimuleren. De oorzaak? Grijze gebieden…